Website Builder fto websitetemplates.org Website Design

O EuForAll o.s.

Nezisková organizace E U F O R A L L vznikla v roce 2004. Pro naplnění svého poslání a cílů se organizace věnuje především přípravě a realizaci projektů financovaných z dotačních a grantových titulů Strukturálních fondů EU a EHP/Norsko. V nynější době je předkládáno několik dílčích projektů do Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost zaměřených především do oblasti vzdělávání.

Mezi hlavní aktivity patří zejména:

  • rozvíjení nových forem pomoci prostřednictvím realizace projektů ve vzdělávací a sociální oblasti
  • zvyšování profesní úrovně pracovníků státního i nestátního sektoru díky realizaci vzdělávacích akcí
  • podpora grantové politiky EU a ostatních dotačních titulů prostřednictvím konzultací a poradenství
  • pořádání kulturních a sportovních aktivit, konferencí a seminářů
  • propagace a prosazování principů občanské společnosti
  • podpora tvůrčího potenciálu neziskového sektoru jako integrální součásti občanské společnosti

Novinky

2021-03-16
Dětská skupina Letov Olympia
- Na vědomí se dává, že vznikla nová dětská ...více.

2019-10-09
Beseda -
- 7. listopadu 2019 16:00 Kulturní vzepětí v 1...více.

Ver.: 1.0