Aktuality

2019-10-09

Beseda -

7. listopadu 2019 16:00

Kulturní vzepětí v 11. stol. se šíří po celé Evropě, zejména se výrazně profiluje architektura, ale i malba a plastika. Pohovoříme také o románských památkách u nás. Akce se koná v internetovém centru knihovny na nám. Republiky.

Na Vaši účast se těší pedagožka a textilní výtvarnice Mgr. Věra Mičková.

http://www.kmol.cz/7254-doba-romanska/