Vzdělávání:

Pořádáme základní i rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT.