Projekty:

V rámci činnosti EUFORALL o.s. se soustředíme především na přípravu a realizaci projektů financovaných z dotačních titulů EU, ale rovněž ze zdrojů EHP, případně grantů poskytovaných bankami nebo z krajských příspěvků. V průběhu posledních několika let se nám podařilo úspěšně připravit projekty, které byly soustředěny na různorodé aspekty podpory.

Stěžejním předmětem naší činnosti je rozvoj nových forem pomoci pro děti z dětských domovů a cílená subvence pracovníků zaměstnaných v těchto organizacích. Na tyto aktivity se zaměřují projekty realizované pro celkem 34 dětských domovů po celé Moravě.

Vedle těchto projektů klademe rovněž důraz na podporu nestátního neziskového sektoru, škol a školských zařízení včetně pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pro cílovou skupinu pocházející z těchto organizací.