Nabízíme:

Dotační poradenství

Poskytujeme konzultace při tvorbě a psaní projektových žádostí, zpracováváme projekty a žádosti o dotace z jednotlivých programu fondů EU. Jsme připraveni pomoci při formulování vašich plánů, vyhledání správného dotačního titulu pro vaše záměry a zjistíme nezbytné podmínky potřebné pro získání dotace.

Příprava žádosti o dotace

Zajišťujeme zpracování projektových žádostí v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) a Operačním programu Životní prostředí (OPŽP)

Administrace realizovaných projektů

nabízíme poradenské služby po úspěšném schválení Vašich projektových žádosti. Náš zkušený tým zabezpečí bezproblémové vedení projektu ve fázi realizace i následné udržitelnosti.